Жанри духовної музики

Жанри духовної музики складають окрему групу в загальній системі музичних жанрів. Виходячи із традиційного у музикознавстві тлумачення поняття музичного жанру як такого, що характеризує класифікацію музичної творчості за родами і видами, виходячи з їх походження, умов виконання, сприймання та інших ознак (зміст, структура, засоби виразності, склад виконавців тощо), жанри духовної музики розглядають як культово-обрядові (якщо музичні твори виконуються під час церковної служби) та концертні (коли твір виконується в умовах концертної зали, втрачаючи ритуальну складову).

Існують інші класифікації жанрів духовної музики:

• від часу доби, коли служба виконується (полуночниця, утреня, вечерня, всенощна);

• від початкових слів піснеспіву (“Славословні” – від “Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові”, “Херувимська” – від початку співу “Іже Херувими” та ін.);

• від часу виконання у ході Служби (“утрені” співають на ранковій службі, “причасні” – виконують під час Святого причастя в Літургії);

• від загальної тематики піснеспівів (“богородичні” славлять Богородицю, “воскресні” – воскресіння Христа та ін.).

Жанри духовної музики різноманітні за формою і структурою, деякі з них – багаточастинні складні композиції, інші – одночастинні й прості за будовою музичні твори.

Розглянемо їх докладніше.

Обов’язкові піснеспіви православної Літургії та Всенощної

Піснеспіви католицької церкви