Духовний концерт

Духовний концерт – жанр духовної музики, сформувався в українській культурі у другій половині ХVІІІ ст. Історико-стильовим джерелом жанру був партесний концерт ХVІІ – початку ХVІІІ ст.

Класичні зразки духовного концерту започаткували М. Березовський (“Не отвержи мене во время старости”), Д. Бортнянський (концерт №32 “Скажи ми, Господи, кончину мою”, №33 “Вскую прискорбна еси, душе моя”), А. Ведель (концерт №3 “Доколі, Господи, забудеши мя”).

Велика кількість духовних концертів писалася на тексти псалмів, які стали благодатним поетичним джерелом для втілення в музиці релігійно-філософських думок і широкої гами людських почуттів.

Окремими традиціями український духовний концерт пов’язаний із бароковим партесним концертом, що проявляється: у збереженні концертуючого стилю хорової фактури як характерної ознаки жанру (з колористичним зіставленням хорового tutti з ансамблями та solo різних груп голосів); у поєднанні гармонічної та поліфонічної фактур; у використанні побудов мотетного типу (імітаційне проведення голосів, яке завершується гармонічним tutti); у нанизуванні ряду тематичних побудов у структурі концертів.

Музиці хорового концерту другої половини XVIII ст. притаманні риси класичного стилю: внутрішня простота, гармонійність, ясність, урочисті й енергійні музичні образи. Разом з тим у музичній стилістиці з’являються риси “чуттєвості”, сентименталізму, підсилюється особистісне начало.

Хоровий концерт має циклічну форму з контрастними частинами, що доводить вплив музики інструментального класичного сонатно-симфонічного циклу, який формувався у XVIII ст. Найчастіше вживаними є три- і чотиричастинні хорові цикли, які базуються на принципі контрасту (темпового, тонального, фактурного, музично-образного, метричного). Основу гармонії становить функціонально-гармонічне мислення.

На відміну від західноєвропейського духовний концерт українсько-російської традиції не передбачає інструментального супроводу.

1.“Не отвержи”
Хоровий концерт М. Березовського
2.“Вскую прискорбна еси”,
Хоровий концерт Д. Бортнянського
3.“Доколе, Господи”
Хоровий концерт А. Веделя

Д. Бортнянський. Концерт №32 "Скажи ми Господи"