Меса

Меса – циклічний вокальний чи інструментальний твір, одне з найголовніших богослужінь у католицькій церкві. У православній церкві до меси подібна літургія. Меса як богослужіння здійснюється латинською мовою. Деякі розділи меси читаються (молитви), інші – співають хором або соло, вони поділені на 2 види: missa ordinarium (звичайна меса) й missa proprium (особлива меса, піснеспіви до свят).

Missa ordinarium – це п’ять обов’язкових піснеспівів меси:

1) Kyrie eleison (Господи, помилуй),

2) Gloria (Gloria in excelsis Deo – Слава в вишніх Богу),

3) Credo (Credo in unum Deum – Вірую у єдиного Бога),

4) Sanctus (Sanctus dominus Deus Sabaoth – Свят Господь Бог Саваоф) и Benedictus (Benedictus qui venit in nomine Domini – Благословен грядущий в ім’я Бога),

5) Agnus Dei (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi – Агнець Божий, взяв на себе гріхи світу).

Згодом у протестантській церкві були введені короткі меси, які складалися з двох перших частин католицького ординарію – Kyrie eleison та Gloria.

Автором першої меси на повний текст ординарію – чотириголосної Messe de Notre Dame – був Гійом де Машо (середина ХІV ст.). Окрім нього меси писали композитори епохи Відродження Дюфаї, Окегем, Ж. Депре, Палестрина. У ХVІІІ ст. меса поступово вийшла за межи богослужбового жанру: до концертної практики увійшли меси Й. Баха, В. Моцарта, Ф. Шуберта.

Існують органні меси, які належать до духовної музики, хоча й не входять до богослужіння (Німецька органна меса Й. Баха).

Меса “И сказал я в сердце моем”.Частина 1. Kyrie eleison.
Композитор М. Шух
Меса “И сказал я в сердце моем”.Частина 2. Dies irae.
Композитор М. Шух
Меса “И сказал я в сердце моем”.Частина 3. Lacrimosa
Композитор М. Шух