Херувимська

Херувимська  (грец. Χερουβικός Ὕμνος; за першими словами — “Іже Херувими”) – духовна пісня православної церкви, яка ще з VІ століття входить до складу Літургії, нагадуючи віруючим, щоб вони відхилили будь-яку думку про житейське й усвідомлювали, що, наслідуючи Херувимів, знаходяться поблизу Бога, на небі, і ніби разом з ними співають трисвяту пісню – хвалу Богові.

Музична форма Херувимської — період, який звучить дуже піднесено, споглядально і відчужено, повторюється кілька разів у повільному темпі. На словах “Яко до Царя” музика зазвичай прискорюється, або додається нова тема у поліфонічному стилі.

На текст Херувимської писали для хору майже всі автори духовної музики. Найвідоміші з них належать Д. Бортнянському, П. Чайковському, А. Львову та ін.

1.Д. Бортнянський
Херувимська пісня №7
2.Херувимська пісня
М. Дилецький
3.Херувимська пісня
А. Ведель
4.Херувимська пісня
М. Лисенко
5.Херувимська пісня
О. Кошиць
6.Херувимська пісня
Л. Дичко