Музичний образ

Музичний образ – узагальнене віддзеркалення в музиці явищ дійсності і духовного світу людини. Образ музичний розкривається через виклад музичної теми, її розвиток, варіювання, доповнення тощо. У великих музичних творах образ виступає як складна художньо-емоційна система, що забезпечує втілення змісту твору.