Кантата

Кантата (від лат. сantare – “співати”) — твір урочистого або лірико-епічного характеру, що складається з кількох закінчених номерів, виконується співаками-солістами, хором у супроводі оркестру і призначений для концертного виконання. Зустрічаються кантати урочистого, радісного, ліричного, скорботного, розповідного характеру; поділяються на світські та духовні (релігійні). Зазвичай кантата складається із оркестрового вступу, арій, речитативів і хорів. Кантата близька до ораторії, відрізняється від неї меншими масштабами, переважно камерним характером, відсутністю драматичної розробки сюжету.