Історія музики

Історія музики - 1. Наука, яка вивчає розвиток музичного мистецтва як історичний процес – від зародження до сучасності, включаючи як загальну історію музики, так і розвиток музичного мистецтва окремих країн і народів. До сфери історії музики належать явища, пов’язані з народною і професійною музичною культурою, історією музичного виконавства, музично-суспільним життям, музичним побутом тощо. 2. Навчальна дисципліна, яку вивчають у спеціальних навчальних закладах.