Ірмолой, ірмологій, ірмологіон

Ірмолой, ірмологій, ірмологіон (від ірмос грец. ειρμός – букв. сплетення, зв'язка) – оригінальний українсько-білоруський вид східнослов’янської церковної нотної книги, музична (гімнографічна) збірка духовних церковних піснеспівів (ірмосів і катавасій), які виконувалися під час Богослужб у православних церквах. Має візантійське походження.