Інтонація

Інтонація (лат. intonatio, дослівно — “у тон“) у музиці — багатозначне поняття, яке в найзагальнішому вигляді стосується завдання точного відтворення висотного відношення тонів. Первісно термін “інтонація” використовувався у середньовічному католицькому богослужбовому співі на означення короткої вступної музичної фрази, що передувала вступу хору і полегшувала настройку хору на певну звуковисотність і характер виконання. В сучасному музичному виконавстві за терміном інтонація збереглося значення музично і акустично правильного відтворення висоти звуку. Інтонація є носієм музичного змісту, що ріднить її з інтонацією у мовленні та вказує на спільність їх походження. В той же час, якщо при мовленні основне смислове навантаження лягає на слово, а інтонування грає допоміжну роль, у музиці навпаки – інтонації належить провідна роль