Засоби музичної виразності

Засоби музичної виразності – засоби, що створюють певну художню образність або надають їй різноманітних відтінків: мелодика, гармонія, ритм, темп, динаміка, артикуляція, штрихи, агогіка тощо. Система засобів музичної виразності складалася внаслідок багатовікового історичного процесу, її компоненти змінювались на різних етапах розвитку мистецтва, постійно ускладнюючись і вдосконалюючись.