Жанр музичний

Жанр музичний (франц. genre – рід, вид, тип, манера) – багатозначне поняття, що характеризує класифікацію музичної творчості за родами і видами, з огляду на їх походження, умови виконання, сприймання та інші ознаки (зміст, структура, засоби виразності, склад виконавців тощо). Поняття жанру побутує в різних аспектах (широкому – оперний жанр, симфонічний жанр, камерний жанр і т.д.; вузькому – велика опера, комічна опера, лірична опера, музична драма і т.д.; симфонія, камерна симфонія, сюїта; увертюра; симфонічна поема; соната, квартет і т.д.; арія, аріозо, каватина, романс, пісня і т.д.). Склад виконавців і спосіб виконання визначають найпоширеніший поділ музичних жанрів на вокальні та інструментальні, які, в свою чергу, диференціюються за специфічнішими ознаками.