Агогіка

Агогіка (гр. аgogike – рухання, уведення) – у музичному виконанні один із засобів посилення виразності шляхом відхилень від рівного темпу і строгого ритму за умов збереження метро-ритму в цілому.