Версифікація

Версифікація (лат. versus – вірш і facio – роблю) – віршескладання. Версифікацію використовували композитори партесної музики XVII-XVIII ст. для обробки текстів псалмів для духовних концертів.