Бас

Бас (im. basso) – низький чоловічий голос, густий, твердий, сильний. Діапазон звичайного басу – “мі-фа” великої октави –“до-ре” малої.