Бароко

Бароко – напрям у мистецтві та літературі XVII—XVIII ст., який прийшов на зміну Відродженню, але не заперечував його. Бароко синтезувало мистецтво готики й Ренесансу. Визначальні риси бароко: поєднання релігійних і світських мотивів, образів; мінливість, поліфонічність, ускладнена форма; тяжіння до різких контрастів, складної метафоричності, алегоризму; пишний, барвистий музичний стиль, оздоблення твору музично-риторичними фігурами; трагічна напруженість і трагічне світосприймання; настрої песимізму, скепсису, розчарування.