Артикуляція

Артикуляція (лат. articulatio – розчленування, від articulo – членувати) – 1. Спосіб виконання звуків під час співу або гри на музичному інструменті. Існує три види артикуляції: зв’язна (legato), роздільна (non legato) і коротка (staccato) з великою кількістю градацій у кожному виді. В нотопису артикуляція передається за допомогою слів (legato, non legato, legatissimo, pizzicato, tenuto, portato, staccatissimo, legato secco, glissando, portamento тощо) або відповідними графічними позначками: лігами, крапками, рисками, акцентами та ін. 2. Чітка, виразна вимова голосних у співі, яка залежить від способу організації роботи голосового апарату.