Автограф

Автограф (давньо-грець. αὐτόγραφον – рукопис, написаний власноруч) – богослужбовий твір, написаний автором. Нотний текст тієї чи іншої композиції може існувати в кількох Автографах за різною редакцією.