Хор

Хор (гр. choros) – 1) колективний учасник давньогрецького спектаклю; 2) співацький колектив; 3) музичний твір, призначений для такого виконання; 4) східна частина католицького храму, де знаходяться під час богослужіння духовенство і півчі. Хор церковний – колектив півчих, який виконує богослужбові хорові твори a cappella.