Хейрономія

Хейрономія (гр. xeironomia, від xeir – рука і nomos – закон) – старовинний спосіб керування хором за допомогою системи умовних рухів рук і пальців; при цьому також використовувались міміка і рух головою.