Фольклор

Фольклор – (англ. folklore), усна народна творчість – колективна художня літературна і музична творча діяльність народу, яка засобами мови зберегла знання про життя і природу, давні культи та вірування і відтворила світ думок, уявлень, почуттів і переживань, народнопоетичної фантазії. Фольклор — історична основа всієї світової художньої культури, джерело національних художніх традицій, виразник народної самосвідомості.