Текстологія музична

Текстологія музична - (від лат. textus – тканина, зв’язок і грец. logos – слово) – наука, що вивчає рукописи, прижиттєві видання, документи митців тощо з метою встановлення автентичності текстів для дослідження та публікації.