Стиль музичний

Стиль музичний (від грец. stylos – паличка для писання) – сукупність засобів і прийомів художньої виразності, що історично склалась і відображає естетичні погляди різних суспільних груп певної епохи або творчого напрямку. Поняття музичного стилю визначає значні етапи розвитку музичного мистецтва (наприклад класицизм, романтизм, бароко, сентименталізм і т.д.). Музичний стиль відображає характерні ознаки певного прошарку музичного мистецтва, його національної або етнічної своєрідності. Крім того, поняттям музичного стилю визначають індивідуальну творчу манеру композитора або виконавця.