Соборність

Соборність – гармонійна цілісність людини, світу й церкви; морально-філософський і соціальний принцип, фундаментальними положеннями якого є: відповідальність усіх за всіх, єдність індивідуального і загального, взаємне духовне збагачення й розвиток та ін.