Романтизм

Романтизм – (франц. romantisme) — ідейний рух у літературі, науці й мистецтві, який виник наприкінці ХVІІІ ст. у Німеччині, Англії й Франції, поширився на початку ХІХ ст. в Росії, Польщі й Австрії, а з середини ХІХ ст. охопив інші країни Європи. Суттєвими ознаками романтизму є заперечення раціоналізму, відмова від суворої нормативності в художній творчості, культ почуттів людини. Романтизм сприяв формуванню романтичного світогляду та романтичного стилю і появі нових жанрів у музиці — балади, ліричної пісні, романсової лірики, симфонічної поеми тощо.