Речитатив

Речитатив – 1. Форма вокально-музичного твору, яка інтонаційно та ритмічно наближається до декламації; наспівне декламування. 2. Промовляння співучим голосом, наспівним декламуванням.