Демуцький Порфир Данилович

Демуцький Порфир Данилович  (1860-1927). Видатний український фольклорист, хоровий диригент, композитор.

П. Демуцький здобув музичну освіту у Київській духовній семінарії (1876–1882), мав тісні творчі зв’язки з М. Лисенком. Збирав і обробляв народні пісні, звертаючи увагу на своєрідність національного багатоголосся. У 1890-ті роки організував народний хор, до репертуару якого ввійшли українські народні багатоголосі пісні, які виконувалися в народному стилі.

На початку ХХ століття підготував до друку старовинні українські лірницькі канти, фактично створивши в Україні новий жанр обробки українських релігійних кантів, або “псальм“ для хору.

У 1921–1924 роках викладав співи на регентських курсах УАПЦ, створив і переробив для церков значну кількість духовних піснеспівів.

Духовну спадщину митця майже не досліджено, більшість його духовних творів перебуває в рукопису. Найвідоміші духовні твори П. Демуцького – “Літургія св. Іоанна Золотоуста” для жіночого хору, а також обробки кантів.

Як зазначає знавець духовної музики українських композиторів 20-х років ХХ століття М. Юрченко [64], літургійний цикл П. Демуцького відрізняється від більшості духовних творів його сучасників спрощеністю фактури, тобто автор відтворює народну церковну манеру співу. “У цьому циклі композитор використав звичайні народні церковні мелодії, переважає гетерофонне триголосся, яке втілює принципи простого клірасного співу з розлогим мелізматичним розспівуванням мелодій, октавними, квінтовими, тризвуковими паралелізмами. Знання особливостей народного виконавства, відчуття природи хорового багатоголосся дозволили П. Демуцькому створити оригінальний хоровий цикл, наповнений духом щирої релігійності, святковості та емоційного піднесення від відчуття Божого одкровення” [64].

Ці особливості духовної музики композитора повною мірою проявилися в обробці канта “Пресвятая Мати Діво”.

За матеріалами сайту “Наша парафія”

П. Демуцький. “Пресвятая Мати Діво” Кант.
Виконує Хор церкви Благовіщення Києво-Могилянської Академії, диригент В. Шовкун.